Beste contactpersonen,

Bij deze nodigen wij jullie van harte uit voor de:

  • Eerste bijeenkomst van onze Sallandse Wintercompetitie op 
  • MAANDAG 28 augustus 2023 bij TV Mariënheem.
  • Aanvang 20.00 uur.

AGENDAPUNTEN.

  1. Opgave van het aantal deelnemende teams met hun speelsterkte (6-7-8 of 9). Per team graag naam en telefoonnummer van de aanvoerder.
  2. Inschrijving vóór of op 28 augustus, zodat we al een beetje inzicht hebben in de deelname, maar uiterlijk 20 september 2023
  3. Inschrijfgeld is € 25,- per team; per vereniging graag in één keer te betalen op bankrekening NL 20 RABO03730.00.197 t.n.v. ATC Wijhe met vermelding van SWC 2023-2024
  4. Half oktober zal het schema rond zijn en op de site worden gezet. Rond 10 november 2023 start de competitie.
  5. De finale-avond zal worden gehouden bij TV Mariënheem
  6. Uitgebreide informatie en het reglement zijn te vinden op onze site www.swctennis.nl;
  7. Half augustus ontvangen jullie een herinnering en dan horen we graag wie er van jullie komen, zodat de kantinecommissie van Mariënheem weet op hoeveel personen ze kunnen rekenen.

We hopen op een goede deelname van deze gezellige en recreatieve competitie. Wijzigingen van mailadressen of contactpersonen graag doorgeven aan Martin Jansen, zodat hij de website up to date kan maken.

Voor nu een mooie zomer en tot ziens in Mariënheem,

het bestuur van de SWC,

John Wessels, voorzitter

Martin Jansen, webmaster,

Ina Ekkelenkamp, algemeen lid

Gerie Neef en Marianne Winkes, secretariaat.