Helaas hebben we weer een lastig bericht over onze Sallandse Wintercompetitie.
Zoals bekend is door het kabinet besloten om de horeca en daarmee dus ook de kantines bij sportverenigingen om 20.00 uur te sluiten.

Wij hebben daarom als bestuur besloten om onze SWC-competitie tijdelijk stil te leggen totdat de kantines weer open mogen. Het schema blijft staan zoals het nu is en hoe we het qua uitslagen gaan oplossen zullen we als bestuur nog bespreken. Onze competitie is een recreatieve competitie en gaat om het spelen van mooie en spannende wedstrijden. We hopen de wedstrijden zo snel mogelijk weer op te starten. Zodra dit mogelijk is krijgen jullie hierover bericht.

Ondertussen hebben we ook vernomen dat sommige teams proberen om op andere dagen te spelen. Als dit met wederzijds goedvinden geregeld kan worden, vindt het bestuur van de SWC dit prima.

Sportieve groeten en blijf gezond,
Bestuur van de SWC.